Asiakkaitamme

Asiakkaitamme ovat: Kaupungit, kunnat, Asokodit, Sato Oyj, seurakunnat, asuntoyhtiöt, julkiset instanssit,yksityiset rakennuttajat ja kodin perusparannuksia teettävät yksityiset ihmiset