Sopimusta tehtäessä

Tärkeät sovittavat asiat

  • mitä töitä tehdään / työn sisältö                                               
  • työn hinta ja laskutusperusteet
  • mitä ja minkä laatuisia materiaaleja käytetään
  • kuka hankkii materiaalit / sisältyvätkö materiaalit kokonaishintaan
  • mahdolliset järjestelyt ja toimenpiteet, joita edellytetään tilaajalta (esim.  sähköliitännät, vanhan purkaminen jne.)
  • aloitus- ja valmistumisaika
  • maksuaikataulu
  • seuraukset, jos maksu viivästyy
  • seuraukset, jos työ viivästyy
  • kuinka menetellään jos ilmenee lisätyön tarvetta.

 Hyvä muistaa:

Sopimukseen merkitty hinta sitoo molempia osapuolia. Remontin tekijä ei voi ilman uutta sopimusta laskuttaa enempää kuin on sovittu esimerkiksi syntyvistä lisätöistä. Turvallisinta on sopia, että laskut maksetaan vasta, kun sovittu työ on tehty ja hyväksytty. Jos kyseessä on suurempi, monivaiheinen remontti, kannattaa sopia, että viimeinen erä maksetaan vasta kun koko työ on valmis ja tilaajan hyväksymä.